دختر شمالی(گرگانی)

آقايي و خانومي

 

 

ای جان فرزند :

هزار حکمت آموختم که از آن چهارصد حکمت انتخاب نمودم و از آن چهارصد ، هشت کلمه برگزیدم که جامع کمالات است .

دو چیز را هرگز فراموش نکن :

اول : خدا را .

دوم : مرگ را .

دو چیز را همیشه فراموش کن :

1- به کسی که خوبی کردی .

2- کسی که به تو بدی کرد .

اما چهار کلمه دیگر :

1- به مجلس وارد شدی ، زبان نگهدار .

2- به سفره ای وارد شدی ، شکم نگهدار .

3- به خانه ای وارد شدی ، چشم نگهدار .

4- به نماز ایستادی ، دل نگهدار .

 

 

[ پنجشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۸۸ ] [ 19:37 ] [ دختر شمالی ]

[ ]